Grupa Modne Zakupy podsumowuje I kwartał 2023 r.


2023-05-16
Grupa Modne Zakupy S.A. (“GMZ”), działająca na rynku odzieżowym e-commerce w 2022 r. w I kwartale koncentrowała się na realizacji inwestycji w GMZ.CO sp. z o. o. Spółka realizuje założenia i warunki zawartej w marcu ubiegłego roku umowy inwestycyjnej.

- Spółka konsekwentnie realizuje założenia zawarte w strategii rozwoju przyjętej na lata 2021-2025. Jesteśmy coraz bliżej realizacji drugiego etapu transakcji zaplanowanej na przejęcie 100% udziałów w GMZ.CO.. Liczymy, że trwające obecnie negocjacje zakończą się pozytywnie – komentuje Piotr Sobiś, członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji członka zarządu GMZ.

W I kwartale 2023 r. zmalały koszty działalności operacyjnej o 69,3 proc do kwoty 105 tys. zł. W tym okresie, główną kategorią wydatków były usługi obce oraz wynagrodzenia. Spółka zmniejszyła stratę netto o 64,4 proc. do kwoty 121,5 tys. zł. Suma aktywów wzrosła do kwoty 4 571 785,40 zł w konsekwencji objęcia 30% udziałów w GMZ.CO sp. z o.o. Wartość kapitałów własnych wzrosła do kwoty 3 812 481,63 zł, co jest związane ze zrealizowaną w ubiegłym roku emisją akcji.

W omawianym okresie Grupa Modne Zakupy S.A. koncentrowała się na realizacji inwestycji w Grupę Modne Zakupy, która działa w branży e-commerce.  Spółka realizuje założenia i warunki uzgodnione na mocy umowy inwestycyjnej z GMZ.CO sp. z o.o. oraz jej udziałowcami z marca 2022 r. Obecnie Grupa Modne Zakupy S.A. posiada łącznie 3.944 udziałów GMZ.CO sp. z o.o., co stanowi 30,00% w kapitale zakładowym tej spółki. Grupa Modne Zakupy S.A.  otrzymała wycenę pozostałych 70% udziałów GMZ.CO sp. z o.o. i prowadzi obecnie negocjacje dotyczące nabycia tych udziałów.

Strategia Grupy Modne Zakupy S.A. na lata 2021-2025 zakłada m.in osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi organicznemu oraz konsolidacji na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women. Do końca 2025 r. planuje  także dwukrotnie zwiększenie liczby marek oraz trzykrotnie liczby produktów w serwisie intymna.pl. Celem jest również przeniesienie notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW.

Nadesłał:

j.boguslawska@innervalue.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl